Velkommen til Sjetne Teaterlag!!

Sjetne Teaterlag ble stiftet i kjølvannet av at Sjetne grendehus sto ferdig i 1985. Tradisjonen er forestilling i januar/februar hvert andre år. Opprinnelig besto teaterlaget av Sjetnemarkinger og forestillingene var for Sjetnemarkinger. Gjennom årene har dette endret seg. Majoriteten av lagets medlemmer er fortsatt fra Sjetnemarka mens skuespillerne kommer fra hele Trondheim og publikum kommer allesteds fra. Normal oppsetning for revyene er 7 fulle hus.

Følg oss på Facebook