Glitter og galskap 2013

"Glitter og Galskap" stod klar på scenen i januar 2014. Med samme ansamble som i 2011 dro vi denne revyen i havn sammen Rackel Sivertsen som instruktør og Thomas Henriksen som repetitør.