Høylandet 2009

Hvert annet år drar Sjetne Teaterlag til Høylandet.

I 2009 var vi representert med en rap som heter PMS med Mona Hugås, Randi Norberg og Cathrine Stadsvik.

Cathrine Stadsvik var også med som konfransier dette året.