Lang i maska - ekstraforestillinger

* Fredag 21. oktober kl 19,30
* Lørdag 22. oktober kl 19,30
Billettene kjøpes via Hoopla https://sjetnerevy.hoopla.no/sales
Pris: 350,-
Vi har skjenkebevilling!